Bradley welcomes increase in number of Irish speakers

Posted by
info@newrytimes.com
Sunday, April 8th, 2012
Community
By Dominic Bradley: I ráiteas a d’éisigh se le deanaí tá failte curtha ag an comhaltaí tionóil Dominic Ó Brolcháin, urlabhraí an SDLP ar an Ghaeilge, roimh an ardú de 7.1% ar líon na ndaoine a chur in iúl go raibh cumas acu Gaeilge a labhairt, idir daonáireamh 2006 agus daonáireamh 2011 sa Deisceart. In iomlán 1.77 milliún duine a chur in iúl go raibh siad inniúil sa teanga. Arsa an Brolchánach,’ ‘Is cúis mhór áthais domsa an méadú seo i líon na gcainteoirí Gaeilge sa Deisceart a fheiceail agus táim cinnte de go bhfeicfear ardú suntasach i líon na nGaeilgeoirí sa Tuaisceart anseo nuair a bheas torthaí an daoináirimh ar fail sár i bhfad. Agus cé go bhfuil dul chun déanta ní féidir linn luí siar ar na maidí rámha má tá an spriocanna an Straitéis 20 Bliain le baint amach faoin blhiain 2030. ‘Níl an scéal móran níos fearr anseo sa Tuaisceart. Cuirim fáilte romh an scéim ‘Líofa’ ach dáiríre péire níl ann ach sop in áit na scuaibe nuair nach bhfuil aon dul chun cinn suntasach déanta ó thaobh Acht na Gaeilge nó an Straitéis fein anseo sa Tuaisceart. Bhí go leor den cur i gcéill ann go dtí seo, anois an t-am le haghaidh beart de réir a briathair ón Aire anseo sa Tuaisceart.
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed

-->

This website does not share personal information with third parties nor do we store any information about your visit other than to analyze and optimize your content and reading experience through the use of cookies. You can turn off the use of cookies at anytime by changing your specific browser settings.

We are not responsible for republished content from this blog on other blogs or websites without our permission. This privacy policy is subject to change without notice and was last updated on 16/01/2017. If you have any questions feel free to contact Newry Times by emailing editor@newrytimes.com

Log in